Státní fond kinematografie

Státní fond kinematografie zajišťuje podporu domácí kinematografii v její plné šíři a administruje a poskytuje filmové pobídky. Vznikl 1. ledna 2013 na základě zákona č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) a nahradil původní Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (od roku 1992).


Státní fond kinematografie zejména
a) vykonává správu audiovizuálních poplatků, poplatku z vysílání reklamy a správních poplatků podle zákona o audiovizi,
b) vede evidenci v oblasti audiovize,
c) poskytuje podporu kinematografie,
d) vykonává majetková autorská práva a majetková práva výkonných umělců, která připadnou státu podle jiného právního předpisu,
e) vykonává práva výrobce audiovizuálních děl, která na jeho právního předchůdce přešla podle jiného právního předpisu, a práva výrobce zvukově obrazového záznamu, která mu náleží podle jiného právního předpisu,
f) přiděluje koprodukční statut podle Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci,
g) poskytuje filmové pobídky,
h) vykonává činnosti stanovené jinými právními předpisy.


Od 1. února se součástí fondu staly Czech Film Center a Czech Film Commission a rozšířily tak úlohy a aktivity fondu o propagaci českého filmu a filmového průmyslu v zahraničí.