www clipsage com 8407kb.com sex videos
chaturbate asian female chaturb mujeres culonas
bp picture bp deslacouture rasabali webseries
korean adult movie farmhub indian cumshot
devar bhabhi bf pornblogdir hd blue video

Státní fond kinematografie

Státní fond kinematografie zajišťuje podporu domácí kinematografii v její plné šíři a administruje a poskytuje filmové pobídky. Vznikl 1. ledna 2013 na základě zákona č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) a nahradil původní Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (od roku 1992).


Státní fond kinematografie zejména
a) vykonává správu audiovizuálních poplatků, poplatku z vysílání reklamy a správních poplatků podle zákona o audiovizi,
b) vede evidenci v oblasti audiovize,
c) poskytuje podporu kinematografie,
d) vykonává majetková autorská práva a majetková práva výkonných umělců, která připadnou státu podle jiného právního předpisu,
e) vykonává práva výrobce audiovizuálních děl, která na jeho právního předchůdce přešla podle jiného právního předpisu, a práva výrobce zvukově obrazového záznamu, která mu náleží podle jiného právního předpisu,
f) přiděluje koprodukční statut podle Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci,
g) poskytuje filmové pobídky,
h) vykonává činnosti stanovené jinými právními předpisy.


Od 1. února se součástí fondu staly Czech Film Center a Czech Film Commission a rozšířily tak úlohy a aktivity fondu o propagaci českého filmu a filmového průmyslu v zahraničí.