Poslání a služby

Czech Film Commission (Česká filmová komise) propaguje Českou republiku jako atraktivní filmovou destinaci a slouží nejen zahraničním filmařům jako komplexní zdroj informací o českém audiovizuálním průmyslu. Byla založena v roce 2004 a od 1. února 2017 je součástí Státního fondu kinematografie.

Česká filmová komise je nezávislým prostředníkem mezi lokálními a zahraničními filmaři na jedné a domácími úřady a institucemi na druhé straně. Napojuje zahraniční filmové tvůrce na lokální partnery, infrastrukturu a úřady a pomáhá koordinovat jejich aktivity. Aktivně pracuje na zlepšení podmínek pro natáčení v České republice na národní i regionální úrovni – s cílem dosáhnout stabilního a vstřícného filmařského prostředí, které je schopné konkurovat ostatním zemím.

Zahraničním filmařům Czech Film Commission poskytuje

 • relevantní informace o podmínkách a možnostech filmování v ČR, od nutných povolení k natáčení, přes lokace až po aktuální právní předpisy
 • propojení s místními partnery, kontaktní informace na poskytovatele služeb
 • podporu při předběžných obhlídkách lokací
 • podporu při komunikaci s národními a místními úřady
 • poradenství o finančních a koprodukčních možnostech
Českým filmařům nabízíme

 • podporu při jednáních s úřady na národní i komunální úrovni
 • propojení s tuzemskými film friendly regiony
 • informace o filmových kancelářích v Evropě i ve světě a propojení s nimi v případě plánovaného natáčení v zahraničí
Regionům a městům v České republice poskytneme

 • pomoc s propagací a marketingem regionu jako filmové lokace
 • informace o plánovaných natáčeních
 • podporu při komunikaci s filmaři
 • konzultace při zakládání regionálních filmových kanceláří

Kancelář Czech Film Commission byla založena z iniciativy Asociace producentů v audiovizi v roce 2004 v rámci neziskové organizace Česká filmová komora, o.p.s. a v letech 2013-2016 patřila pod příspěvkovou organizaci ministerstva kultury Národní filmový archiv. K 1. únoru 2017 přešla Czech Film Commission pod Státní fond kinematografie a stala se jedním z jeho oddělení.

Filmové komise/filmové kanceláře jsou ve světě běžnými institucemi. Jejich úkolem je zejména přilákat natáčení a audiovizuální aktivity do svých teritorií a být pro producenty a filmaře komplexním a nezávislý zdrojem informací. První filmové kanceláře vznikaly již v polovině 20. století v USA a dnes jich po celém světě funguje více než tisícovka, a to jak na národní, regionální, tak i komunální úrovni.

Czech Film Commission je členem mezinárodních asociací filmových komisí European Film Commissions Network (EUFCN) a Association of Film Commissioners International (AFCI).