www clipsage com 8407kb.com sex videos
chaturbate asian female chaturb mujeres culonas
bp picture bp deslacouture rasabali webseries
korean adult movie farmhub indian cumshot
devar bhabhi bf pornblogdir hd blue video

Partneři

Asociace producentů v audiovizi

Asociace producentů v audiovizi byla založena v roce 1994 a sdružuje producenty a produkční společnosti jak z oblasti českého hraného, dokumentárního a animovaného filmu, tak z oblasti filmového servisu, reklamy a televizní tvorby.

Hlavním cílem činnosti asociace je ochrana a prosazování zájmu producentů, jednání s profesními svazy, ochrannými autorskými organizacemi či orgány státní správy.


České filmové centrum

Hlavním posláním Českého filmového centra je propagace české kinematografie v zahraničí.

Kancelář byla založena roku 2002 z iniciativy Asociace producentů v audiovizi s cílem systematicky zviditelňovat současnou českou kinematografii a filmový průmysl. Po několika letech úzké spolupráce s Ministerstvem kultury ČR, které také činnost ČFC finančně majoritně podporovalo, se v lednu 2013 stalo součástí příspěvkové organizace MK ČR Národního filmového archivu.


Národní filmový archiv

Posláním Národního filmového archivu je pečovat o filmové dědictví, zprostředkovávat veřejnosti jeho poznávání a napomáhat rozvoji českého audiovizuálního průmyslu a filmové kultury. NFA patří k deseti nejstarším a největším filmovým archivům na světě. Byl založen roku 1943 a již v roce 1946 se stal členem Mezinárodní federace filmových archivů – FIAF.

V České republice se NFA řadí k nejvýznamnějším paměťovým institucím; vedle plnění archivní role hospodaří s českými filmy (vyrobenými před rokem 1993) a zabývá se vědeckou a publikační činností a prezentací filmového dědictví. Od roku 2011 je NFA také garantem velkých digitalizačních projektů.


CzechTourism

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj. Založena byla v roce 1993 a jejím cílem je propagovat Českou republiku v zahraničí i na domácím trhu jako ideální turistickou destinaci.