Partneři

Asociace producentů v audiovizi

Asociace producentů v audiovizi byla založena v roce 1994 a sdružuje producenty a produkční společnosti jak z oblasti českého hraného, dokumentárního a animovaného filmu, tak z oblasti filmového servisu, reklamy a televizní tvorby.

Hlavním cílem činnosti asociace je ochrana a prosazování zájmu producentů, jednání s profesními svazy, ochrannými autorskými organizacemi či orgány státní správy.


České filmové centrum

Hlavním posláním Českého filmového centra je propagace české kinematografie v zahraničí.

Kancelář byla založena roku 2002 z iniciativy Asociace producentů v audiovizi s cílem systematicky zviditelňovat současnou českou kinematografii a filmový průmysl. Po několika letech úzké spolupráce s Ministerstvem kultury ČR, které také činnost ČFC finančně majoritně podporovalo, se v lednu 2013 stalo součástí příspěvkové organizace MK ČR Národního filmového archivu.


Národní filmový archiv

Posláním Národního filmového archivu je pečovat o filmové dědictví, zprostředkovávat veřejnosti jeho poznávání a napomáhat rozvoji českého audiovizuálního průmyslu a filmové kultury. NFA patří k deseti nejstarším a největším filmovým archivům na světě. Byl založen roku 1943 a již v roce 1946 se stal členem Mezinárodní federace filmových archivů – FIAF.

V České republice se NFA řadí k nejvýznamnějším paměťovým institucím; vedle plnění archivní role hospodaří s českými filmy (vyrobenými před rokem 1993) a zabývá se vědeckou a publikační činností a prezentací filmového dědictví. Od roku 2011 je NFA také garantem velkých digitalizačních projektů.


CzechTourism

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj. Založena byla v roce 1993 a jejím cílem je propagovat Českou republiku v zahraničí i na domácím trhu jako ideální turistickou destinaci.