Na skalnatém kopci u městečka Plumlov se nad říčkou Hloučelou tyčí nepřehlédnutelná dominanta – Plumlovský zámek, jedna z nejpodivnějších staveb v naší zemi. Pochmurná stavba, postavena v manýristickém stylu, svými proporcemi připomíná něco jako obrovský starobylý věžák. Stavěl ho v 17. století Jan Adam z Lichtenštejna, když mu bylo teprve 20 let. Nelogické rozměry zámku byly v době vzniku zvoleny se zřetelem k původně projektované velkolepé čtyřkřídlé stavbě, kterou na tomto místě plánoval jeho otec, kníže Karel Eusebius. Nakonec z ní však bylo postaveno pouze jedno křídlo.

Zámek má neobvyklý vzhled, neboť je vlastně pouze jedním křídlem původně plánované čtyřkřídlé stavby. Budova má celkem šest nadzemních podlaží s dvěma patry a třemi mezipatry. Jednotlivá podlaží jsou spojena hlavním schodištěm na západní a točitými schody pro služebnictvo na východní straně zámku. Nádvorní fasáda spojuje vždy patro a mezipatro jednou řadou volných sloupů, ukončených složitými hlavicemi. Jednotlivá patra jsou oddělena římsami, pod kterými probíhají po celé délce budovy štukové vlysy. Okna hlavních pater jsou zdobena podokenními kuželovými balustrádami.

„Zámek Plumlov je filmaři trochu zapomenutý a to je škoda. Jednou, dvakrát do roka se tu točí studentský film, ale my jsme určitě otevření i spolupráci s profesionálními štáby filmů a reklam. Třeba oproti některým známým státním hradům a zámkům máme tu výhodu, že nejsme tolik turisticky vytížení. Dá se u nás točit i v létě, v turistické sezóně, vše záleží na dohodě, “ říká kastelán Pavel Zástěra.

Zámek byl postaven v letech 1680-1688 vedle původního plumlovského hradu, který zde stál již od 2. poloviny 13. století. Plumlovské panství i s hradem koupili roku 1599 Lichtenštejnové od věřitelů zadluženého Jana z Pernštejna. Lichtenštejnové se rozhodli provést na hradě jen nejnutnější opravy a posléze postavit nový zámek. Hrad a zámek stály vedle sebe až do roku 1801, kdy oba objekty poškodila vichřice. Tehdejší majitel nechal pak hrad zbořit.


Výstavby plumlovského zámku se ujal dvacetiletý Jan Adam z Lichtenštejna. Podle původní představy jeho otce, knížete Karla Eusebia, který byl silně ovlivněn italskou renesancí, to měla být nejnádhernější stavba na Moravě, s čtyřkřídlým čtvercovým půdorysem a dvěma řadami pokojů ve všech křídlech. Jan Adam však místo dvou řad pokojů nechal vybudovat pouze jednu, obrácenou k jihu a spojenou dlouhou chodbou, situovanou na severní straně. Zavrhl také otcův návrh vyzdobit sloupovím i vnější fasádu obrácenou k rybníku. Po smrti starého knížete zájem o pokračování stavby opadl. Teprve v roce 1692 byly zařízeny čtyři pokoje, ve kterých pak Lichtenštejnové při občasných návštěvách panství přespávali.

Nejcennější částí zámeckých interiérů je štuková výzdoba sálu z roku 1686. Malířská výzdoba stropu s antickými motivy v prvním a druhém patře je dílem Jiřího Greinera, který jako námět použil Vergiliovu Aeneidu. Milovníky dějin umění jsou podle slov kastelána zámku vyhledávány hlavně barokní štuky a fresky v 5. patře, protože nejsou restaurované. Veřejnosti bylo zpřístupněno i dvoupatrové sklepení, kde dnes kastelán zámku pořádá zajímavé kulturní akce.

Plumlovský zámek je od roku 1994 v majetku obce Plumlov. Kontakt: kastelán Pavel Zástěra, +420 775 999 815, zamek.plumlov@seznam.czwww.plumlov-zamek.cz


Městečko Plumlov leží v kopcovitém terénu na rozhraní Drahanské vrchoviny a Hané v nadmořské výšce 290 až 340 m/m. Je střediskem rekreační oblasti „Plumlovská přehrada“, vzdálené 8 km západně od okresního města Prostějova a žije v něm 2 300 stálých obyvatel. Historie městečka, jehož původ spadá do konce 13. století, je hlavně spjata s panstvím šlechtických rodů, a to pánů z Kravař, Pernštejna a Lichtenštejna.