Rada Státního fondu kinematografie rozhodla o podpoře všech šesti filmových kanceláří, které v právě uzavřené výzvě žádaly o příspěvek na svou činnost v roce 2020. Celková suma udělené podpory činí 1,108 milionu korun.

Seriál Rapl | Foto: Česká televize

Rada fondu ve svém obecném hodnocení uvádí: „Stále platí, že filmové kanceláře jsou přirozenou součástí filmového prostředí po celém světě. Fungují na nekomerční bázi a své služby poskytují domácím i zahraničním filmařům zdarma. Jejich hlavním úkolem je na základě detailních znalostí propagovat daný region České republiky, přitáhnout pozornost filmařů a za pomoci dlouhodobě budované sítě kontaktů propojit místní prostředí se složitým procesem audiovizuální tvorby.“

Podpořeny byly tyto filmové kanceláře:

  • Zlín Film Office 300 000 Kč
  • Moravskoslezská filmová kancelář 300 000 Kč
  • Regionální filmová kancelář Plzeňský kraj 240 000 Kč
  • Filmová kancelář Brno 100 000 Kč
  • East Bohemia Film Office 105 000 Kč
  • Vysočina Film Office 63 000 Kč

„Czech Film Commission v současné době spolupracuje s jedenácti kancelářemi, bohužel řadě z nich neumožňuje typ jejich právní subjektivity či zakotvení ve veřejné instituci o grant Státního fondu kinematografie žádat, případně komplikuje jim dodržení přípustné míry veřejné podpory, tak jak ji definují pravidla Evropské komise pro udělování podpor. V příštím roce proto SFKGM tuto výzvu již nevyhlásí a bude společně s filmovými kancelářemi hledat jinou formu, jak jejich činnost podpořit,“ uvádí Pavlína Žipková, vedoucí Czech Film Commission, která je jedním z oddělení Státního fondu kinematografie.

Výsledky a hodnocení Rady fondu najdete na webu Státního fondu kinematografie.