Filmový svět se sjel do Karlových Varů a české regionální filmové kanceláře tak měly vítanou možnost prezentovat své lokace a všechny výhody, které jejich kraje nabízejí. Hodinový prostor v rámci programu festivalových Industry Days byl dokladem toho, jak pěkně se podpora audiovizuální výroby rozprostírá téměř po celé České republice. Regiony si jsou vědomy výhod, které jejich ekonomikám mohou přinést filmaři, a proto se skutečně snaží přicházet s takovými podmínkami, které nalákají i sebezarytějšího pragocentristu.A zde odkazy na stránky všech 11 filmových kanceláří:

Brno Film Office
Central Bohemian Film Office
East Bohemia Film Office
Jeseniky Film Office
Karlovy Vary Region Film Office
Liberec Film Office
Moravian-Silesian Film Office
Pilsen Film Office
Ústí Region Film Office
Vysočina Film Office
Zlín Film Office