Za zajímavou lokací, kam se obyčejný smrtelník jen tak snadno nedostane, jsme se vydali do Plzeňského kraje. Železárny Hrádek u Rokycan představují mix monumentálnosti a romantiky živé industriální lokace. Jen 30 minut cesty z Plzně nebo hodinu patnáct z Prahy se filmařům nabízí úchvatná kombinace více než sto let fungujícího železárenského a hutního provozu a opuštěných nevyužívaných prostor s nezaměnitelným geniem loci, které jsou jim k dispozici téměř bez omezení.

Založení Železáren Hrádek se datuje do roku 1900, kdy tamní hamr zakoupil podnikatel Rudolf L. Hudlický. Rok nato již zahájí provoz v modernizované kujné huti, která vyrábí především železné nářadí pro zemědělce, zahradníky nebo horníky. Hudlický postupně staví válcovnu, slévárnu šedé litiny a v období 1912-1915 začíná s výstavbou betonové konstrukce Siemens-martinské ocelárny podle návrhu architekta Stanislava Bechyně s přilehlou válcovací tratí. Krátce poté dochází ke sloučení podniku se Škodovými závody v Plzni. Areál se rozrůstá, vzniká tažírna lesklého železa, úpravna válcovaných pluhových ostří, mechanické dílny a elektrárna. | Foto: Viktor Mácha

Před rokem 1989 patřily Železárny Hrádek do národního podniku Spojené ocelárny, kam byly zařazeny po znárodnění. V 60. letech byla vybudována nová ocelárna s trojicí obloukových pecí. V současné době podnik provozuje tuzemská společnost Z-Group hutní skupina a kromě dvojice martinských pecí (odstavených po 88 letech nepřetržitého provozu v roce 2001) slouží zbývající zařízení svému původnímu účelu. Vyrábí se zde především ingoty a různé typy ocelových tyčí.


„Kromě výrobních hal, kde stále probíhá provoz, se zde nachází i různé nevyužívané prostory – opuštěné zdravotnické středisko, knihovna, kanceláře a zasedací místnosti. Mají obrovskou výhodu pro filmaře v tom, že si s prostorem mohou dělat prakticky vše, co se jim zlíbí, a navíc zachycují jedinečnou atmosféru své doby. K tomu všemu přidejme určitý nádech opuštěného ‚města ve městě‘ a máme filmovou lokaci s úžasným potenciálem,“ popisuje Radka Šámalová z Regionální Filmové Kanceláře Plzeňského kraje.


„Železárny Hrádek jsou film friendly a otevřené nabídkám filmových produkcí. V minulosti už jednou byly zásadní filmovou lokací, a to ve snímku Karamazovi (2008). Fenomén současné doby – zaujetí společnosti pro krásu a využití industriálních prostor – teď těmto prostorám nahrává možná více než kdykoli jindy a těšilo by nás, kdyby se častěji dostaly před kameru a na obrazovky,“ dodává Šámalová.

Více informací o možnostech natáčení v Plzeňském kraji: Radka Šámalová, radka.samalova@filmplzen.cz,+420 737 190 798.