Přínosy natáčení

EKONOMICKÝ PŘÍNOS. Audiovizuální produkce přináší do státního i komunálních rozpočtů značné obnosy peněz. Natáčecí štáby bydlí v hotelech, stravují se, najímají si dopravu, místní štáby, herce, komparsisty, pronajímají lokace atd. Ekonomický přínos filmového průmyslu se navíc neomezuje pouze na prostředky, které jsou přímo vynaložené na výrobu filmového projektu, ale má mnoho nepřímých dopadů na ostatní ekonomická odvětví země, ve které se projekt realizuje. Tyto dopady mají formu zvýšené poptávky po řadě dodavatelských služeb a rovněž služeb, které nesouvisí přímo s výrobou projektu (tzv. sekundární efekt). Pracovní pozice, které jsou produkcemi vytvářeny, se dále odrážejí ve zvýšené spotřebě a v konečném důsledku prostřednictvím daňových odvodů i v příjmové stránce státních rozpočtů.

TURISMUS A MARKETING DESTINACE. Film nebo televizní pořad může ukázat nejrůznější místa regionu a zvýšit o něm povědomí u diváků/potenciálních turistů. Prostřednictvím relevantních kampaní lze do regionu přivést značné částky peněz, které zde utratí příchozích turisté. Propojení kampaní na podporu turismu s audiovizuálními díly je pro mnoho destinací efektivní možností propagace. Zahraniční příklady (např. Velká Británie, Nový Zéland, rakouské Tyrolsko nebo město New York apod.) dokazují, že efekty těchto propojení pomáhají výrazně snížit náklady takových kampaní a především zvyšují jejich efektivitu.

ZAMĚSTNANOST A PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI. Filmové produkce podporují místní zaměstnanost na úrovni kvalifikovaných, mzdově náročných pracovních míst. Nepřímo podporují zaměstnanost v přidružených službách. Některé specifické profese by bez odbytu v oblasti filmového průmyslu mohly zaniknout.

PODPORA KULTURY. Příchozí zahraniční produkce umožňují profesní růst a kvalifikaci domácích filmových profesionálů. Zdravá a vytěžovaná filmová infrastruktura poskytuje více možností a uplatnění právě pro domácí tvorbu. Filmový průmysl nepřímo podporuje a využívá i jiné oblasti kultury.