Státní podpora

Hlavním nástrojem pro veřejnou podporu kinematografie od roku 1992 je Státní fond. Původní Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie zanikl novým zákonem o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie (496/2012 Sb.). Od 1. ledna 2013 ho nahradil nový samostatný právní subjekt Státní fond kinematografie.

Od června 2010 nabízí Česká republika také pobídky pro filmovou a televizní produkci. Cílem zavedení Programu podpory filmového průmyslu bylo vrátit českému filmovému průmyslu a kinematografii konkurenceschopnost v evropském a mezinárodním měřítku.

Pobídky se vztahují jak na české, tak i na zahraniční produkce natáčené v České republice a mají formu vratky ve výši až 20 % tzv. uznatelných nákladů utracených při audiovizuální produkci. Vratka je žadatelům vyplácena přímo státem po ukončení produkce v České republice.

Program, navržený Ministerstvem kultury a nově spravovaný Státním fondem kinematografie garantuje, že nedojde k vyplacení podpory ve výši 20% uznatelných nákladů dříve, než „investor = producent“ na území České republiky proinvestuje své vlastní finanční prostředky do českých služeb a zboží a následně provede audit těchto vynaložených prostředků.

Pobídky se vztahují jak na filmy určené pro distribuci v kinech, tak i na určitý typ televizní produkce. Není rozhodující, zda se jedná o projekty domácí nebo zahraniční provenience.

Více informací o pobídkách ˃