Pardubický Zámeček nebo také Larischova vila je více než stotřicetiletý novorenesanční skvost s bohatou a pohnutou historií. Nachází se ve čtvrti Pardubičky a jeho majitelem je od roku 2015 Československá obec legionářská, z.s., která usiluje o jeho obnovu.

Objekt si roku 1885 nechal v novorenesančním stylu postavit hrabě Jiří Larisch-Mönnich. Vila, nazývaná v Pardubicích jednoduše Zámeček, se záhy stala střediskem společenského života vysoké šlechty, v areálu byla dokonce i dostihová dráha. | Foto: Tomáš Kubelka

„Zámeček má pro mě úžasný genius loci. Je obklopen romantickým lesoparkem o rozloze 10 000 m2, převažují v něm borovice, stromy jsou porostlé břečťanem stejně jako i část fasády,“ popisuje Lucie Ondráčková z East Bohemia Film Office.

„Je tady celkem asi 50 různých místností, objekt má suterén a dvě nadzemní podlaží, věž má čtyři nadzemní podlaží. Pro filmaře by mohl být zajímavou lokací nejen pro svůj zevnějšek a interiéry, které jsou v současné době z velké většiny neobývané a nevyužité, ale také díky příběhům spojeným s tímto neobyčejným místem,“ uvádí Ondráčková.


Osudy Larischovy vily ve 20. století pak nejvíce poznamenala heydrichiáda za druhé světové války. Nacisté v zahradě vybudovali provizorní popraviště, kde v období mezi 3. červnem a 9. červencem 1942 popravili 194 vlastenců, většinou aktivních spolupracovníků paravýsadku Silver A.

Ve sklepeních vily trávili poslední hodiny života také obyvatelé osady Ležáky. 13 dětí tu bylo násilně odebráno rodičům a ti byli 24. června 1942 zastřeleni na místním popravišti. Roku 1946 tu byl vybudován památník a pietní místo bylo prohlášeno za Národní kulturní památku.


„Usilujeme o navrácení a důstojné zařazení Zámečku do společenského a kulturního dění města Pardubic. Nyní pracujeme na opravě věže od krovu až po sklep, oprava věže by měla skončit do roku 2020,“ uvádí František Bobek z Československé obce legionářské.

„Pro revitalizaci celého objektu máme zpracovanou architektonickou studii, vila poskytne místo pro stálé expozice, bude zázemím edukačnímu středisku pro mládež a poslouží pro společenské akce, konference a výstavy. Nicméně minimálně do konce roku 2019 bude objekt přístupný v současném nerekonstruovaném stavu a rádi prostory pronajmeme filmařům pro natáčení,“ dodává Bobek.


Kontakt:
Lucie Ondráčková, East Bohemia Film Office, +420 725 702 651, l.ondrackova@vychodnicechy.info
František Bobek, Larischova vila – Zámeček, +420 734 315 626