www clipsage com 8407kb.com sex videos
chaturbate asian female chaturb mujeres culonas
bp picture bp deslacouture rasabali webseries
korean adult movie farmhub indian cumshot
devar bhabhi bf pornblogdir hd blue video

Granty a fondy

PLZEŇSKÝ KRAJ

Program Podpora tvorby audiovizuálních děl v Plzeňském kraji je dotačním titulem Plzeňského kraje. Byl schválen v lednu 2022.

Výzvy:

 

 • 2022 (příjem žádostí 23. února–15. dubna 2022): bude se rozdělovat 4 500 000 Kč
Cíle:

 

 • zkvalitnění podmínek pro rozvoj filmového průmyslu a kinematografie v Plzeňském kraji
 • kulturní, vzdělávací a marketingový přínos pro Plzeňský kraj
 • podpora místní kultury, spolupráce aktérů místní kultury včetně využití potenciálu tradičního a uměleckého řemesla v kraji, zapojení odborných profesí, umělců a dále propojení s aktivitami v oblasti rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji
 • podpora tvorby mladých a začínajících tvůrců
Typy projektů:

 

 • celovečerní hraný nebo animovaný film v délce minimálně 60 minut včetně
 • krátkometrážní hraný nebo animovaný film v délce do 59 minut
 • dokumentární film (včetně cestopisného)
 • hraný, animovaný nebo dokumentární seriál, jehož alespoň jedna epizoda bude natočena v Plzeňském kraji
 • studentské či amatérské hrané, animované nebo dokumentární filmy, jejichž natáčení (včetně nezbytných příprav) proběhne v Plzeňském kraji alespoň v délce jednoho natáčecího dne nebo 12 hodin
 • určené k distribuci v kinech nebo TV a prostřednictvím převzatého TV vysílání (video on demand), na internetu nebo na VOD platformách
Kritéria:

 

 • audiovizuální díla alespoň zčásti realizovaná na území Plzeňského kraje, či pojednávající o osobnostech spjatých s Plzeňským krajem, a zároveň s významným kulturním či vzdělávacím a marketingovým přínosem pro Plzeňský kraj
Více informací: Regionální filmová kancelář Plzeňský kraj, Radka Šámalová, +420 737 190 798, radka.samalova@filmplzen.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Program Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2022 je dotačním titulem Moravskoslezského kraje. Byl schválen v říjnu 2021.

Výzvy:

 

 • 2022 (prosinec 2021): podpořeno 6 projektů v celkové výši 4,8 milionů Kč
 • 2019 (říjen 2019): podpořeno 10 projektů v celkové výši 5 milionů Kč
Cíle:

 

 • posílení místní ekonomiky, konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v rámci domácího i mezinárodního audiovizuálního průmyslu
 • podpora značky „Moravskoslezský kraj“ jako moderního kulturního film-friendly regionu prostřednictvím audiovizuálních projektů s propagačním a marketingovým potenciálem
Typy projektů:

 

 • hrané a dokumentární filmy, seriály a epizody seriálů
 • určené k distribuci v kinech nebo TV a prostřednictvím převzatého TV vysílání (video on demand)
Kritéria:

 

 • způsob a rozsah využití místních lokací, služeb, veřejnosti, místních kulturních a kreativních průmyslů a místních filmových profesionálů
 • celková výše prostředků vynaložených v regionu
 • způsob prezentace regionu v audiovizuálním díle, obsahové a tematické propojení projektu s MSK
 • celkový počet natáčecích dnů plánovaných v regionu
 • propagační a marketingový potenciál využitelný pro MSK
 • formy a rozsah distribuce
Více informací: Moravskoslezská filmová kancelář, Hana Vítková, +420 734 766 746, hana.vitkova@mstourism.cz

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund byl pražským zastupitelstvem schválen v září 2016 a svou první výzvu zveřejnil v květnu 2017. Z rozpočtu HMP fond na rok 2016 a 2017 po 10 milionech Kč, v roce 2018 to bylo 30 milionů.

Výzvy:

 

 • 2/2021 (příjem žádostí 5.–25. října 2021)
 • 1/2021 (květen 2021): podpořeny 3 projekty v celkové výši 3,4 miliony Kč
 • 2/2020 (září 2020): podpořeno 6 projektů v celkové výši 4,7 milionů Kč
 • 1/2020 (únor 2020): podpořen 1 projekt ve výši 1 milion Kč
 • 2/2019 (říjen 2019): podpořeny 3 projekty v celkové výši 5,1 milionů Kč
 • 1/2019 (červen 2019): podpořeno 7 projektů v celkové výši 6,9 milionů Kč
 • 3/2018 (říjen 2018): podpořeny 3 projekty v celkové výši 2,5 milionů Kč
 • 2/2018 (červen 2018): podpořeny 4 projekty v celkové výši 7,8 milionů Kč
 • 1/2018 (leden 2018): podpořeno 9 projektů v celkové výši 9 milionů Kč
 • 2017 (květen 2017): podpořeny 4 projekty v celkové výši 5,3 milionů Kč
Cíl:

 

 • podpora prezentace Prahy v zahraničí prostřednictvím filmových a televizních projektů
Typy projektů:

 

 • hrané, dokumentární a animované filmy
 • hrané, dokumentární a animované seriály a epizody seriálů
 • všechny formy distribuce
Kritéria:

 

 • Praha musí představovat Prahu
 • AVD musí být distribuováno v zahraničí
 • Hodnotí se míra a význam zobrazení Prahy, marketingový potenciál při využití k propagaci Prahy v zahraničí, rozsah zahraniční distribuce aj.
Více informací: Prague Film Fund, Tereza Moravcová, +420 608 212 548, info@praguefilmfund.eu

ZLÍNSKÝ KRAJ

Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji je dotačním schématem Zlínského kraje. Byl schválen v září 2017 a první výzva měla uzávěrku 31. 1. 2018.

Výzvy:

 

 • 2022 (příjem žádostí 22. ledna–28. března 2022): bude se rozdělovat 6 000 000 Kč
 • 2020 (srpen 2020): podpořeno 5 projektů v celkové výši 6 milionů Kč
 • 2019 (srpen 2019): podpořeno 6 projektů v celkové výši 10 milionů Kč
 • 2017/2018 (leden 2018): podpořeno 6 projektů v celkové výši 10 milionů Kč
Cíle:

 

 • zkvalitnění a zachování tradičního kreativního odvětví
 • zatraktivnění a využití potenciálu Zlínského kraje pro rozvoj audiovize
Typy projektů:

 

 • hrané filmy určené pro distribuci v kinech nebo TV (>70 min)
 • dokumentární filmy určené pro distribuci v kinech nebo TV (>50 min)
 • hrané televizní seriály a epizody seriálů (>25 min/epizoda)
 • epizoda animovaného televizního seriálu (>12 min/epizoda)
Kritéria:

 

 • kvalita a tvůrčí zabezpečení projektu
 • význam a přínosy projektu
 • organizační a finanční zabezpečení projektu
 • regionální efekt a marketingový potenciál
Více informací: Zlín Film Office, info@zlin-film.cz, +420 778 515 500

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

Filmový fond statutárního města Zlín je zaměřený zejména na podporu vývoje námětů a scénářů. První výzva proběhla v roce 2018.

Výzvy:

 

 • 2022 – vytvoření 1. verze scénáře pro audiovizuální dílo (příjem žádostí 12. června–12. července 2022): bude se rozdělovat 1 101 000 Kč
 • 2021 – vytvoření 1. verze scénáře pro audiovizuální dílo (říjen 2021): podpořeny 4 projekty, celková výše udělené podpory 239 225 Kč
 • 2019 (červenec 2019): podpořeno 11 projektů, celková výše udělené podpory 950 000 Kč
 • 2018 (duben 2018): podpořeno 8 projektů, celková výše udělené podpory 900 000 Kč
Cíle:

 

 • zachovat a dále rozvíjet ve Zlíně tradiční odvětví kreativního průmyslu – audiovizi
 • zatraktivnit Zlín a jeho potenciál v oblasti audiovize
Typy projektů:

 

 • filmy a seriály
Kritéria:

 

 • významnost – míra významu pro město Zlín, odborné posouzení kvality
 • území Zlína (nakolik se město v díle objeví)
 • zapojení osobnosti Zlína – zda dílo připomíná nějakou osobnost spojenou s městem Zlín (klidně i diskutabilní)
Více informací: Zlín Film Office, info@zlin-film.cz, +420 778 515 500

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Jihomoravský filmový nadační fond je společnou iniciativou Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje. Byl schválen na podzim roku 2017.

Výzvy:

 

 • 2022 – výroba (březen 2022): podpořeno 14 projektů v celkové výši 18 000 000 Kč
 • 2/2021 – vývoj první verze scénáře (říjen 2021): podpořeno 5 projektů v celkové výši 331 300 Kč
 • 1/2021 – výroba (duben 2021), podpořeno 10 projektů v celkové výši 8 885 000 Kč
 • 2/2020 – vývoj první verze scénáře (říjen 2020), podpořeno 7 projektů v celkové výši 500 000 Kč
 • 1/2020 – výroba (červen 2020), podpořeno 12 projektů v celkové výši 8 800 000 Kč
 • 2/2019 – vývoj první verze scénáře (říjen 2019): podpořeno 9 projektů v celkové výši 700 000 Kč
 • 1/2019 – výroba (březen 2019): podpořeno 13 projektů v celkové výši 9 milionů Kč
 • 2/2018 – vývoj první verze scénáře (říjen 2018): podpořeno 8 projektů v celkové výši 500 000 Kč
 • 1/2018 – výroba (květen 2018): podpořeno 12 projektů v celkové výši 8,5 milionu Kč
Cíle:

 

 • rozvoj místního audiovizuálního průmyslu a na něj navázané ekonomiky
 • podpora audiovizuální tvorby
 • propagace města a regionu prostřednictvím audiovizuálních děl
Typy projektů:

 

 • hrané, animované a dokumentární filmy, seriály a online formáty
Kritéria:

 

 • 100 % grantu musí být utraceno v Jihomoravském kraji
 • výše útraty v regionu
 • propagační a marketingový potenciál pro město Brno a Jihomoravský kraj
 • obsahové/tematické propojení projektu s městem Brnem a Jihomoravským krajem
 • úroveň domácí/zahraniční distribuce
 • zapojení lokálních filmových profesionálů a využití místních služeb
Více informací: Filmová kancelář Brno, Ivana Košuličová, +420 773 771 556, kosulicova@ticbrno.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ

Od roku 2016 je možné získat prostředky v rámci dotačního titulu Olomouckého kraje Podpora kinematografie v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava.

Výzvy:

 

 • 2019: uzávěrka 28. 2. 2019, disponibilní prostředky 800 000 Kč
 • 2018: podpořeny dva projekty v celkové výši 390 000 Kč
Cíle:

 

 • podpořit a motivovat filmaře k využití území turistických regionů Jeseníky a Střední Morava pro natáčení audiovizuálních děl
 • podpořit regionální ekonomiku odběrem služeb a zboží filmaři v daném místě
 • propagovat dané místo s pozitivním dopadem na cestovní ruch
Typy projektů:

 

 • celovečerní hrané a dokumentární filmy do kin (>70 min)
 • hrané televizní filmy (>60 min)
 • hrané televizní seriály a epizody seriálů (>30 min/epizoda)
 • televizní dokumentární filmy (>40 min)
Kritéria:

 

 • rozsah natáčení na lokacích v Olomouckém kraji
 • potenciál pro využití projektu pro marketing regionu v oblasti cestovního ruch
Více informací: Filmová kancelář Olomouckého kraje, Michael Žáček, +420 775 863 537, michael.zacek@centralaok.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

Dotační program na podporu audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji byl poprvé schválen v roce 2021.

Výzvy:

 

 • 2022 (příjem žádostí 27. 7.–10. 8. 2021): bude se rozdělovat částka 3 100 000 Kč
 • 2021 (srpen 2021): podpořeny 4 projekty v celkové výši 2 miliony Kč
Cíle:

 

 • posílení místní ekonomiky a vytvoření nových krátkodobých pracovních příležitostí
 • propagace regionu prostřednictvím audiovizuálních projektů s propagačním a marketingovým potenciálem
Typy projektů:

 

 • hrané filmy, seriály a epizody seriálů
Kritéria:

 

 • majoritní česká finanční účast na audiovizuálním díle
 • útrata na území Ústeckého kraje (pronájem lokací, techniky a využití místních služeb, které jsou spojeny se samotnou výrobou nebo postprodukcí audiovizuálního díla) 
Více informací: Filmová kancelář Ústeckého kraje, Barbora Hyšková, hyskova.b@kr-ustecky.cz, +420 778 494 321