Granty a fondy

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Program Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2022 je dotačním titulem Moravskoslezského kraje. Byl schválen v říjnu 2021.

Výzvy:

 

 • 2022 (příjem žádostí 22. listopadu–17. prosince 2021)
 • 2019 (říjen 2019): podpořeno 10 projektů v celkové výši 5 milionů Kč
Cíle:

 

 • posílení místní ekonomiky, konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v rámci domácího i mezinárodního audiovizuálního průmyslu
 • podpora značky „Moravskoslezský kraj“ jako moderního kulturního film-friendly regionu prostřednictvím audiovizuálních projektů s propagačním a marketingovým potenciálem
Typy projektů:

 

 • hrané a dokumentární filmy, seriály a epizody seriálů
 • určené k distribuci v kinech nebo TV a prostřednictvím převzatého TV vysílání (video on demand)
Kritéria:

 

 • způsob a rozsah využití místních lokací, služeb, veřejnosti, místních kulturních a kreativních průmyslů a místních filmových profesionálů
 • celková výše prostředků vynaložených v regionu
 • způsob prezentace regionu v audiovizuálním díle, obsahové a tematické propojení projektu s MSK
 • celkový počet natáčecích dnů plánovaných v regionu
 • propagační a marketingový potenciál využitelný pro MSK
 • formy a rozsah distribuce
Více informací: Moravskoslezská filmová kancelář, Hana Vítková, +420 734 766 746, hana.vitkova@mstourism.cz

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund byl pražským zastupitelstvem schválen v září 2016 a svou první výzvu zveřejnil v květnu 2017. Z rozpočtu HMP fond na rok 2016 a 2017 po 10 milionech Kč, v roce 2018 to bylo 30 milionů.

Výzvy:

 

 • 2/2021 (příjem žádostí 5.–25. října 2021)
 • 1/2021 (květen 2021): podpořeny 3 projekty v celkové výši 3,4 miliony Kč
 • 2/2020 (září 2020): podpořeno 6 projektů v celkové výši 4,7 milionů Kč
 • 1/2020 (únor 2020): podpořen 1 projekt ve výši 1 milion Kč
 • 2/2019 (říjen 2019): podpořeny 3 projekty v celkové výši 5,1 milionů Kč
 • 1/2019 (červen 2019): podpořeno 7 projektů v celkové výši 6,9 milionů Kč
 • 3/2018 (říjen 2018): podpořeny 3 projekty v celkové výši 2,5 milionů Kč
 • 2/2018 (červen 2018): podpořeny 4 projekty v celkové výši 7,8 milionů Kč
 • 1/2018 (leden 2018): podpořeno 9 projektů v celkové výši 9 milionů Kč
 • 2017 (květen 2017): podpořeny 4 projekty v celkové výši 5,3 milionů Kč
Cíl:

 

 • podpora prezentace Prahy v zahraničí prostřednictvím filmových a televizních projektů
Typy projektů:

 

 • hrané, dokumentární a animované filmy
 • hrané, dokumentární a animované seriály a epizody seriálů
 • všechny formy distribuce
Kritéria:

 

 • Praha musí představovat Prahu
 • AVD musí být distribuováno v zahraničí
 • Hodnotí se míra a význam zobrazení Prahy, marketingový potenciál při využití k propagaci Prahy v zahraničí, rozsah zahraniční distribuce aj.
Více informací: Prague Film Fund, Tereza Moravcová, +420 608 212 548, info@praguefilmfund.eu

ZLÍNSKÝ KRAJ

Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji je dotačním schématem Zlínského kraje. Byl schválen v září 2017 a první výzva měla uzávěrku 31. 1. 2018.

Výzvy:

 

 • 2022 (příjem žádostí 22. ledna–28. března 2022): bude se rozdělovat 6 000 000 Kč
 • 2020 (srpen 2020): podpořeno 5 projektů v celkové výši 6 milionů Kč
 • 2019 (srpen 2019): podpořeno 6 projektů v celkové výši 10 milionů Kč
 • 2017/2018 (leden 2018): podpořeno 6 projektů v celkové výši 10 milionů Kč
Cíle:

 

 • zkvalitnění a zachování tradičního kreativního odvětví
 • zatraktivnění a využití potenciálu Zlínského kraje pro rozvoj audiovize
Typy projektů:

 

 • hrané filmy určené pro distribuci v kinech nebo TV (>70 min)
 • dokumentární filmy určené pro distribuci v kinech nebo TV (>50 min)
 • hrané televizní seriály a epizody seriálů (>25 min/epizoda)
 • epizoda animovaného televizního seriálu (>12 min/epizoda)
Kritéria:

 

 • kvalita a tvůrčí zabezpečení projektu
 • význam a přínosy projektu
 • organizační a finanční zabezpečení projektu
 • regionální efekt a marketingový potenciál
Více informací: Zlín Film Office, info@zlin-film.cz, +420 778 515 500

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

Filmový fond statutárního města Zlín je zaměřený zejména na podporu vývoje námětů a scénářů. První výzva proběhla v roce 2018.

Výzvy:

 

 • 2021 – vytvoření 1. verze scénáře pro audiovizuální dílo (termín pro podávání žádostí 23. září–22. října 2021): bude se rozdělovat 300 000 Kč
 • 2019 (červenec 2019): podpořeno 11 projektů, celková výše udělené podpory 950 000 Kč
 • 2018 (duben 2018): podpořeno 8 projektů, celková výše udělené podpory 900 000 Kč
Cíle:

 

 • zachovat a dále rozvíjet ve Zlíně tradiční odvětví kreativního průmyslu – audiovizi
 • zatraktivnit Zlín a jeho potenciál v oblasti audiovize
Typy projektů:

 

 • filmy a seriály
Kritéria:

 

 • významnost – míra významu pro město Zlín, odborné posouzení kvality
 • území Zlína (nakolik se město v díle objeví)
 • zapojení osobnosti Zlína – zda dílo připomíná nějakou osobnost spojenou s městem Zlín (klidně i diskutabilní)
Více informací: Zlín Film Office, info@zlin-film.cz, +420 778 515 500

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Jihomoravský filmový nadační fond je společnou iniciativou Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje. Byl schválen na podzim roku 2017 s ročním rozpočtem 10 milionů Kč.

Výzvy:

 

 • 2/2021 – výroba (termín pro podávání žádostí 1.–31. října 2021): bude se rozdělovat 500 000 Kč
 • 1/2021 – výroba (duben 2021), podpořeno 10 projektů v celkové výši 8 885 000 Kč
 • 2/2020 – vývoj první verze scénáře (říjen 2020), podpořeno 7 projektů v celkové výši 500 000 Kč
 • 1/2020 – výroba (červen 2020), podpořeno 12 projektů v celkové výši 8 800 000 Kč
 • 2/2019 – vývoj první verze scénáře (říjen 2019): podpořeno 9 projektů v celkové výši 700 000 Kč
 • 1/2019 – výroba (březen 2019): podpořeno 13 projektů v celkové výši 9 milionů Kč
 • 2/2018 – vývoj první verze scénáře (říjen 2018): podpořeno 8 projektů v celkové výši 500 000 Kč
 • 1/2018 – výroba (květen 2018): podpořeno 12 projektů v celkové výši 8,5 milionu Kč
Cíle:

 

 • rozvoj místního audiovizuálního průmyslu a na něj navázané ekonomiky
 • podpora audiovizuální tvorby
 • propagace města a regionu prostřednictvím audiovizuálních děl
Typy projektů:

 

 • hrané, animované a dokumentární filmy, seriály a online formáty
Kritéria:

 

 • 100 % grantu musí být utraceno v Jihomoravském kraji
 • výše útraty v regionu
 • propagační a marketingový potenciál pro město Brno a Jihomoravský kraj
 • obsahové/tematické propojení projektu s městem Brnem a Jihomoravským krajem
 • úroveň domácí/zahraniční distribuce
 • zapojení lokálních filmových profesionálů a využití místních služeb
Více informací: Filmová kancelář Brno, Ivana Košuličová, +420 773 771 556, kosulicova@ticbrno.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ

Od roku 2016 je možné získat prostředky v rámci dotačního titulu Olomouckého kraje Podpora kinematografie v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava.

Výzvy:

 

 • 2019: uzávěrka 28. 2. 2019, disponibilní prostředky 800 000 Kč
 • 2018: podpořeny dva projekty v celkové výši 390 000 Kč
Cíle:

 

 • podpořit a motivovat filmaře k využití území turistických regionů Jeseníky a Střední Morava pro natáčení audiovizuálních děl
 • podpořit regionální ekonomiku odběrem služeb a zboží filmaři v daném místě
 • propagovat dané místo s pozitivním dopadem na cestovní ruch
Typy projektů:

 

 • celovečerní hrané a dokumentární filmy do kin (>70 min)
 • hrané televizní filmy (>60 min)
 • hrané televizní seriály a epizody seriálů (>30 min/epizoda)
 • televizní dokumentární filmy (>40 min)
Kritéria:

 

 • rozsah natáčení na lokacích v Olomouckém kraji
 • potenciál pro využití projektu pro marketing regionu v oblasti cestovního ruch
Více informací: Filmová kancelář Olomouckého kraje, Michael Žáček, +420 775 863 537, michael.zacek@centralaok.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

Dotační program na podporu audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji byl schválen v červnu 2021.

Výzvy:

 

 • 2021 (příjem žádostí 27. 7.–11. 8. 2021): bude se rozdělovat částka 2 miliony Kč
Cíle:

 

 • posílení místní ekonomiky a vytvoření nových krátkodobých pracovních příležitostí
 • propagace regionu prostřednictvím audiovizuálních projektů s propagačním a marketingovým potenciálem
Typy projektů:

 

 • hrané filmy, seriály a epizody seriálů
Kritéria:

 

 • majoritní česká finanční účast na audiovizuálním díle
 • útrata na území Ústeckého kraje (pronájem lokací, techniky a využití místních služeb, které jsou spojeny se samotnou výrobou nebo postprodukcí audiovizuálního díla) 
Více informací: Filmová kancelář Ústeckého kraje, Barbora Hyšková, hyskova.b@kr-ustecky.cz, +420 778 494 321