Filmové kanceláře

Czech Film Commission podporuje regionální filmové kanceláře, jejichž primární úlohou je přilákat do regionu filmové štáby a maximálně zefektivnit přínosy audiovizuální produkce pro region. Pro filmaře jsou cenným zdrojem informací pro oblast daného regionu, staví přitom na dobré znalosti místního prostředí a kvalitní síti dlouhodobě budovaných kontaktů, díky kterým usnadňují natáčení ve svém regionu.


Brno Film Office

c/o Turistické informační centrum města Brna

Ivana Košuličová, kosulicova@ticbrno.cz, +420 773 771 556


East Bohemia Film Office

(Pardubický a Královéhradecký kraj)

c/o Destinační společnost Východní Čechy

Hana Mojžíšová Hájková, h.mojzisova@vychodnicechy.info, +420 775 632 353


Filmová kancelář Karlovarského krajeFF_Logo-B-04-01-1024x822

c/o Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.

Petr Židlický, zidlicky@zivykraj.cz, +420 736 650 129


Filmová kancelář Ústeckého kraje

c/o Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor regionálního rozvoje – oddělení cestovního ruchu

Barbora Hyšková, hyskova.b@kr-ustecky.cz, +420 778 494 321

Helena Matuščinová, matuscinova.h@kr-ustecky.cz, +420 770 100 259


Jeseniky Film OfficeFFR 2014 logo

(region Olomoucký kraj – Olomouc, Střední Morava a Jeseníky)

c/o Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu

Tomáš Rak, rak@jeseniky.cz, +420 773 771 733


Liberec Film Officeff2016_doleva

c/o Magistrát města Liberce, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu – oddělení městské informační centrum

Barbora Hodačová (Celerýnová), hodacova.barbora@magistrat.liberec.cz, +420 773 781 766


Moravskoslezská filmová kancelář

c/o Moravian-Silesian Tourism

Hana Vítková, film@mstourism.cz, +420 734 766 746


Regionální filmová kancelář Plzeňský kraj

Radka Šámalová, radka.samalova@filmplzen.cz, +420 737 190 798


Středočeská filmová kancelář

c/o Středočeská centrála cestovního ruchu

Marek Černoch, marek.cernoch@sccr.cz, +420 777 946 902


Vysočina Film Office

c/o Vysočina Tourism

Tomáš Čihák, tomas.cihak@vysocinatourism.cz, +420 732 650 158


Zlín Film Office 

(město Zlín a Zlínský kraj)

Magdaléna Hladká, magdalena@zlin-film.cz, +420 778 515 500