Filmové kanceláře

Czech Film Commission podporuje regionální filmové kanceláře, jejichž primární úlohou je přilákat do regionu filmové štáby a maximálně zefektivnit přínosy audiovizuální produkce pro region. Pro filmaře jsou cenným zdrojem informací pro oblast daného regionu, staví přitom na dobré znalosti místního prostředí a kvalitní síti dlouhodobě budovaných kontaktů, díky kterým usnadňují natáčení ve svém regionu.


Brno Film Office

c/o Turistické informační centrum města Brna

Ivana Košuličová, kosulicova@ticbrno.cz, +420 773 771 556


East Bohemia Film Office

(Pardubický a Královéhradecký kraj)

c/o Destinační společnost Východní Čechy

Alena Horáková, a.horakova@vychodnicechy.info, +420 725 702 650

Jan Špelda, spelda.jan@ccrkhk.cz, +420 774 857 321


Filmová kancelář Karlovarského krajeFF_Logo-B-04-01-1024x822

c/o Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.

Petr Židlický, zidlicky@zivykraj.cz, +420 736 650 129


Filmová kancelář Olomouckého kraje

c/o Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje

(region Olomoucký kraj – Olomouc, Střední Morava a Jeseníky)

Michael Žáček, michael.zacek@centralaok.cz, +420 775 863 537


Filmová kancelář Ústeckého kraje

c/o Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor regionálního rozvoje – oddělení cestovního ruchu

Barbora Hyšková, hyskova.b@kr-ustecky.cz, +420 778 494 321


Liberec Film Officeff2016_doleva

c/o Magistrát města Liberce, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu – oddělení městské informační centrum

Barbora Hodačová (Celerýnová), hodacova.barbora@magistrat.liberec.cz, +420 773 781 766


Moravskoslezská filmová kancelář

c/o Moravian-Silesian Tourism

Hana Vítková, film@mstourism.cz, +420 734 766 746


Regionální filmová kancelář Plzeňský kraj

Radka Šámalová, radka.samalova@filmplzen.cz, +420 737 190 798


Středočeská filmová kancelář

c/o Středočeská centrála cestovního ruchu

Marek Černoch, marek.cernoch@sccr.cz, +420 777 946 902


Vysočina Film Office

c/o Vysočina Tourism

Martin Kelbler, martin.kelbler@vysocinatourism.cz, +420 731 597 613


Zlín Film Office

(město Zlín a Zlínský kraj)

Edita Růžičková,  info@zlin-film.cz,+420 778 515 500