Mladí asistenti režie a výkonní producenti/produkční z celé Evropy mají jedinečnou možnost zúčastnit se osmidenního mezinárodního workshopu Production Value zaměřeného na přípravu natáčecího plánu a rozpočtu výroby evropských celovečerních filmů. Desátý ročník vzdělávacího programu se bude konat v Amsterdamu ve dnech 9. – 16. ledna 2016. Uzávěrka pro přihlášky je 10. listopadu 2015.

Amsterdam, místo konání 10. ročníku workshopu Production Value. Foto: Focal Resource

Šest vybraných výkonných producentů a šestice asistentů režie budou pracovat ve dvojicích na skutečných filmových projektech ve vývoji – ty do workshopu zasílají jejich režiséři nebo producenti. Týmy jsou vedeny špičkovými evropskými výkonnými producenty a asistenty režie tak, aby se za dobu trvání workshopu docílilo co nejvýhodnějšího rozpočtu a plánu natáčení. Důležitými členy týmu jsou také producenti a režiséři zaslaných projektů, kteří poskytují veškeré potřebné informace a poslední dva dny se workshopu také aktivně účastní. Cílem akce je zlepšení a zefektivnění postupů při sestavování rozpočtů a plánů natáčení, důraz je kladen na pochopení různých evropských filmových a pracovních podmínek.

Kurzovné činí 500 EUR (asistenti režie) nebo 800 EUR (výkonní producenti/produkční) a zahrnuje ubytování a stravu po dobu workshopu. Pro 3-4 účastníky z nových členských zemí EU jsou k dispozici plná nebo částečná stipendia pokrývající i cestovní náklady. Zájemci o účast na workshopu se mohou o finanční podpoře poradit s českou kanceláří programu Kreativní Evropa – MEDIA.


Za Českou republiku se v minulých ročnících workshopu zúčastnili asistenti režie Jiří Kačírek (2007), Lukáš Viznar (2008) a Lucie Doležalová (2013). Lucie byla v týmu připravujícím rozpočet a natáčecí plán výroby jednoho ze sedmi filmových projektů, které se za devět let existence Production Value dočkaly realizace. Film The Girl King režiséra a producenta Mika Kaurismäkiho (koprodukce Finska, Německa, Kanady, Švédska a Francie) bude mít premiéru v prosinci 2015.

Workshop organizuje společnost Focal Resources (Nizozemsko) ve spolupráci s Rakouským filmovým institutem, Norským filmovým institutem, Švédským filmovým institutem a Finským filmovým fondem. Finančně je podporován z programu Kreativní Evropa. V dosavadních devíti ročnících bylo rozpočtováno a plánováno celkem 52 filmových projektů.


Více informací na www.productionvalue.net nebo v letáku ke stažení.


Producenti, kteří chtějí, aby se jejich připravovaný projekt stal předmětem workshopu, se mohou hlásit na emailu studies@productionvalue.net a více informací najdou na stránce www.focal.ch/prodvalue/producer.html