Film offices

Brno Film Office

Ivana Košuličová, kosulicova@ticbrno.cz, +420 773 771 556


Central Bohemia Film Office

Marek Černoch, marek.cernoch@sccr.cz, +420 777 946 902


East Bohemia Film Office (Pardubice Region + Hradec Králové Region)

Alena Horáková, a.horakova@vychodnicechy.info, +420 725 702 650

Jan Špelda, spelda.jan@ccrkhk.cz, +420 774 857 321


Karlovy Vary Region Film Office  FF_Logo-B-04-01-1024x822                                                                 

Petr Židlický, zidlicky@zivykraj.cz, +420 736 650 129


Liberec Film Officeff2016_doleva

Barbora Hodačová, hodacova.barbora@magistrat.liberec.cz, +420 773 781 766


Moravian-Silesian Film Office

Hana Vítková, film@mstourism.cz, +420 734 766 746


Olomouc Region Film Office

Michael Žáček, michael.zacek@centralaok.cz, +420 775 863 537


Pilsen Region Film Office

Radka Šámalová, radka.samalova@filmplzen.cz,+420 737 190 798


Usti Region Film Office

Barbora Hyšková, hyskova.b@kr-ustecky.cz, +420 778 494 321


Vysočina Film Office

Martin Kelbler, martin.kelbler@vysocinatourism.cz, +420 731 597 613


Zlín Film Office 

Edita Růžičková,  info@zlin-film.cz, +420 778 515 500