Film offices

Brno Film Office

Ivana Košuličová, kosulicova@ticbrno.cz, +420 773 771 556


Central Bohemia Film Office

Martina Kuncová, martina.kuncova@strednicechyfilm.cz, +420 724 139 119


East Bohemia Film Office (Pardubice Region)

Lucie Ondráčková, l.ondrackova@vychodnicechy.info, +420 725 702 651


Hradec Králové Region Film Office 

Lucie Hučíková, hucikova.lucie@ccrkhk.cz,  +420 775 96 85 19


Karlovy Vary Region Film Office  FF_Logo-B-04-01-1024x822                                                                 

Petr Židlický, zidlicky@zivykraj.cz, +420 736 650 129


Liberec Film Officeff2016_doleva

(For more information please contact Pavlína Žipková.)


Moravian-Silesian Film Office

Klára Kohutová, klara.kohutova@mstourism.cz, film@mstourism.cz, +420 734 517 007


Olomouc Region Film Office

Michael Žáček, michael.zacek@centralaok.cz, +420 775 863 537


Pilsen Region Film Office

Radka Šámalová, radka.samalova@filmplzen.cz,+420 737 190 798


South Bohemia Film Office

Hana Kabashi, kabashi@jccr.cz, +420 606 351 987


Usti Region Film Office

Barbora Hyšková, hyskova.b@kr-ustecky.cz, +420 778 494 321


Vysočina Film Office

Eliška Rodová, eliska.rodova@vysocinatourism.cz, +420 737 800 671


Zlín Film Office 

Edita Růžičková,  info@zlin-film.cz, +420 778 515 500