Kulturní test

Kulturní test je nedílnou součástí registrace, která je první fází žádosti o filmovou pobídku.

Žadatel odevzdává vyplněný kulturní test spolu se synopsí a českou verzí scénáře.

Testy jsou posuzovány Komisí pro filmové pobídky Státního fondu kinematografie, jejíž členy na doporučení profesních organizací jmenuje ministr kultury.

Formuláře kulturních testů pro různé typy projektů spolu s žádostí o registraci lze stáhnout ze stránek Státního fondu kinematografie.