Cena Film Friendly

Rozšířit povědomí o přínosech audiovizuální produkce, povzbudit regionální subjekty při jejich spolupráci s filmovými štáby a upozornit filmaře na aktivní a vstřícné regiony – to si klade za cíl iniciativa, která od roku 2014 každoročně oceňuje film friendly regiony v České republice.

Letos cenu udělují Czech Film Commission (oddělení Státního fondu kinematografie) a Česká lokační unie (asociace lokačních manažerů a skautů) pod záštitou agentury CzechTourism.


Kdo může soutěžit o cenu Film Friendly?

Do soutěže se mohou přihlásit regionální subjekty se sídlem v České republice, např. kraje, města, obce, svazky obcí. Mělo by se přitom jednat o takové, které aktivně spolupracují s filmaři, pomáhají jim usnadnit přípravu a/nebo natáčení, a to například zprostředkováním potřebných informací a relevantních kontaktů či doporučením vhodných lokací.


Co je hodnoceno?

Bude posuzováno, jak daný subjekt díky systematické komunikaci a schopnosti rozumět požadavkům filmařů dokáže asistovat s přípravou a/nebo realizací audiovizuálního projektu ve svém působišti. Dále bude hodnocena komunikace směrem k místní veřejnosti (úřadům, institucím, rezidentům atd.) a další aktivity, které přispívají k vytvoření vstřícného prostředí pro audiovizuální produkci v daném místě.

Hodnoceny jsou aktivity uchazečů za uplynulý kalendářní rok.


Kdo hodnotí?

Odborníci z Czech Film Commission hodnotí celkový přístup uchazeče k audiovizuálním produkcím a strategii komunikace směrem k filmařům, ale i k veřejnosti.

Lokační manažeři a skauti z České lokační unie hodnotí spolupráci při přípravách a/nebo v průběhu natáčení.

Soutěž Film Friendly má záštitu agentury CzechTourism, která se společně s Czech Film Commission podílela na vzniku regionálních filmových kanceláří a vývoji produktů filmového turismu.


Co vítěz získá?

Ocenění přinese vítězi jak mediální pozornost, tak zájem filmových profesionálů. Společnou podporou ze strany organizátorů ze sektoru audiovizuální produkce a turismu se o ocenění a jeho významu dozví více filmařů i potenciálních návštěvníků vítězného regionu či místa. Slavnostní předání ceny Film Friendly 2018 proběhne v průběhu 54. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

Díky značce Film Friendly budou producenti a lokační manažeři při plánování projektů vědět, kde mohou očekávat snadnou a rychlou spolupráci, a mohou se i proto rozhodnout natáčet právě tam. Další filmové a televizní projekty tak do regionu nebo konkrétního místa přinesou kromě finančních prostředků i další možnosti propagace.


Dosavadní nositelé titulu

Film Friendly 2014: Jeseníky Film Office

Film Friendly 2015: Filmová kancelář Karlovarského kraje

Film Friendly 2016: Liberec Film Office

Film Friendly 2017: Filmová kancelář Ústeckého kraje

Film Friendly 2018: Zlín Film Office


V letech 2016 a 2017 byla udělena také zvláštní cena České lokační unie:

2016: Technická správa komunikací Praha

2017: Dopravní podniky hl. m. Prahy


Harmonogram a přihláška

Lhůta pro podávání přihlášek: 13. března – 19. dubna 2019, PŘIHLÁŠKA

Oznámení vítěze: 8. května 2019, TISKOVÁ ZPRÁVA

Předání ocenění: 55. MFF Karlovy Vary

Kontakt pro více informací

Pavlína Žipková, pavlina@filmcommission.cz, +420 603 554 044