Od letošního podzimu mají na Moravě filmaři dveře dokořán. Po Zlínském kraji, který nedávno schválil desetimilionový dotační program na podporu audiovizuální tvorby, vznikl nyní ve spolupráci města Brna a Jihomoravského kraje Jihomoravský filmový nadační fond disponující pro rok 2018 stejnou částkou 10 milionů korun.

Z natáčení dvoudílného televizního filmu Marie Terezie ve Valticích | Foto: Česká televize, autor: Julie Vrábelová

Vznik fondu schválilo zastupitelstvo města Brna 4. října. Finanční prostředky mají primárně motivovat filmaře, aby Brno a jihomoravský region volili jako lokaci pro natáčení širokého spektra audiovizuálních snímků, ať už celovečerních filmů, seriálů či krátkých online sérií. Výběrem lokality filmaři přispějí k propagaci Brna a regionu, samotné natáčení pak pomůže vytvořit pracovní místa v kreativním průmyslu a přináší impuls celé místní ekonomice.

„Brno tím zároveň drží krok s dalšími městy České republiky. Filmové fondy obdobného rozpočtu již fungují v Praze a nově rovněž ve Zlíně. Vznik fondu plánují i v Ostravě,“ vypočítává manažerka Filmové kanceláře Brno Ivana Košuličová. „Brno se tímto činem profiluje jako moderní kulturní metropole. Chceme si budovat značku ‚film friendly‘ regionu, kam se filmaři rádi vracejí a spolupracují s místními institucemi a profesionály.“

Filmovou kancelář zřídilo město letos v únoru. Má přilákat audiovizuální produkci, reprezentovat region jako atraktivní destinaci pro filmovou výrobu a sloužit filmařům jako kontaktní místo ohledně možností natáčení. Nadační fond pro ně má být další pobídkou, aby se pro natáčení v regionu rozhodli. Město i kraj do fondu vloží shodně po pěti milionech.

Ludmila Claussová z národní kanceláře Czech Film Commission vznik fondu kvituje: „Zkušenosti ze světa dokládají, že místně zakládané fondy skutečně dokážou do regionu přitáhnout filmaře a jejich působením posílit regionální ekonomiku tím, že během natáčení tvůrci využívají místní služby a krátkodobě zaměstnávají obyvatele. V praxi to znamená, že regionální dotace je v daném místě také utracena, filmaři ji ‚nevyvážejí‘ mimo region.“

„V neposlední řadě může být v případě divácky úspěšného audiovizuálního díla důsledkem natáčení i příliv výletníků, takzvaná filmová turistika, což je dnes často skloňovaný pojem,“ dodává Claussová.


Kontakt pro více informací: Filmová kancelář Brno, c/o Turistické informační centrum města Brna, Ivana Košuličová, kosulicova@ticbrno.cz, tel.: 773 771 556