Kulisy jako stvořené pro temné, mystické a pochmurné příběhy, ale také pro romantické a pohádkové příběhy – to vše nabízí příroda a památky v Jeseníkách, regionu tak silně spojeném s inkvizičními procesy. Kromě reálných lokací jako je zámek ve Velkých Losinách dodnes připomínají kruté období zdejších dějin expozice v historických objektech. Oběti čarodějnických procesů provází region na mnoha místech, například někdejší majitelka ruční manufaktury ve Velkých Losinách Barbora Göttlicherová se stala v roce 1680 jednou z prvních obětí inkvizice.

Zámek ve Velkých Losinách je jednou z nejvýznamnějších renesančních památek na severní Moravě a patří mezi přední ukázky bydlení a architektury pozdní renesance nejen v České republice, ale i v Evropě. Roku 1496 získal Losiny zástavou od krále Vladislava II. Jagellonského starý moravský rod Žerotínů. Trojpodlažní stavba s arkádami otevřenými do dvora, má tři křídla ve tvaru podkovy, která jsou otevřena k jihu. Západní křídlo je spojeno s osmibokou věží. Koncem 17. století proběhly stavební úpravy zejména hospodářských budov, kterým přibylo druhé poschodí a byly spojeny s jižním křídlem zámku, čímž se podstatně zvětšilo nádvoří. V letech 1731-1738 proběhly další přestavby – byla upravena nová zámecká kaple s nástropní freskou od barokního malíře Jana Kryštofa Handkeho. Kolem zámku vznikla francouzská zahrada, která byla roku 1802 přeměněna na anglický park.

Malebné lázeňské městečko Velké Losiny leží severně od města Šumperka v údolí řeky Desné a je se svými bezmála třemi tisícovkami obyvatel jedním z nejnavštěvovanějších míst podhůří Jeseníků. Na sklonku 17. století se losinské panství stalo dějištěm tzv. čarodějnických procesů. Touto částí historie se inspiroval režisér Otakar Vávra, když v roce 1969 natáčel svůj mrazivý snímek Kladivo na čarodějnice. Využil přitom právě zámek Velké Losiny. Předlohou pro jeho film byl stejnojmenný román Václava Kaplického z roku 1963.

Z dalších filmových realizací stojí za zmínku pohádky O Sirotkovi z Radhoště (1996), O králi Ječmínkovi (2003), chmurný příběh Bathory (2007), nebo hrané dokumenty Pod ochranou Žerotínů (2013) a Jan Hus, cesta bez návratu (2015).

„Zámek je pro natáčení jako stvořený a může se pyšnit zejména vzácně zachovanými interiéry. Ty skýtají spoustu světových i evropských unikátů a úžasné tajemné prostory“ uvádí kastelánka Ing. Marcela Tomášková. „Také mobiliář je úctyhodný – nalezneme zde nábytek z období renesance, baroka, klasicismu a empíru. Mezi nejstarší část mobiliáře zámku patří knihovní skříně a vlastní knihovna, založená Žerotíny na sklonku 16. století.“


Unikátní je také zámecká kolekce kožených a textilních tapet, doplněná několika gobelíny a sbírka zbraní z 16. – 19. století.

Z konce 16. století, kdy byl původní zámek dostavěn, se dochovala též podstatná část interiéru velké jídelny, kde stojí nejstarší kachlová kamna na Moravě (1585). V místnosti jsou rovněž původní parkety a malovaný strop vytvářející iluzi hvězdného nebe. Stěny jsou pokryté koženými tapetami z poloviny 17. století zdobenými puncováním a malbou.

Zajímavým prostorem je i Rytířský sál s renesančním kasetovým stropem a se stěnami pokrytými koženými tapetami s vytlačovaným vzorem.

Na počátku 19. století Žerotínové museli zadlužené panství se zámkem prodat Liechtensteinům. Ti následně upravili část tzv. nízkého zámku ve stylu biedermeieru a zámecký park získal svou současnou podobu. V roce 1945 byl zámek Liechtensteinům zkonfiskován na základě Benešových dekretů a nyní je ve správě Národního památkového ústavu.

Kontakt: Ing. Marcela Tomášková (kastelánka), e-mail: velkelosiny@npu.cz, tel: 583 248 380, 602 582 878, www.zamek-losiny.cz.


Zámek Velké Losiny a další místa Jeseníků představíme filmařům „naživo“ během location tour 5. a 6. listopadu 2015. Přihlášku a více informací naleznete zde >

Location tour organizujeme s Jeseníky Film Office, nositelem ocenění Film Friendly 2014. Ta v minulosti asistovala mimo jiné při natáčení snímků Krásno, Díra u Hanušovic nebo dokumentu Krajinou domova. Díky vstřícnému jednání získala u filmových producentů velmi dobré ohlasy.

Zástupci regionu jsou si vědomi vzdálenosti od centra filmového dění a o to více se snaží vyjít požadavkům filmařů vstříc – ať už se jedná o lokace či zprostředkování kontaktů na místní dodavatele služeb, ubytování filmových štábů, ale také o snahu snížit celkové náklady na natáčení v regionu.

Pro více informací o natáčení v Jeseníkách kontaktujte Lenku Dusovou, Jeseníky Film Office, 608 119 093, lenka.dusova@jesenikytourism.czwww.jesenikyfilmoffice.cz.